Bataljer ved Omø og Agersø

Beretninger fra krigen

M.A. Ebbesen beskrev bataljer og andet om Englandskrigen i et lille hæfte

Historisk Forening for Vestsjælland har udgivet Ebbesens hæfte: Bataljer ved Omø og Agersø i krigsårene 1807-14. Du kan læse originalteksten her: http://histvestsj.dk/wp-content/uploads/2018/11/1938-5-Bataljer-ved-Om%C3%B8-og-Agers%C3%B8-i-Krigsaarene-1807-14.pdf

Du kan læse en udgave, der er tilnærmet nudansk (2018) her. Henrik Falch har oversat.
https://www.kystbatteriet.dk/?page_id=579