2016 2019 Arbejdsgruppen bag projektet

Det meste af arbejdsgruppen præsenteres ved indvielsen af Steen Olsen

Arbejdsgruppen består af en samling “nørder”, der er eksperter på hver sit felt.
Det er planen, at alle får deres egen artikel.
Kontakt arbejdsgruppen på mail: info@kystbatteriet.dk eller tlf. 40 50 15 67

Projektleder Steen Olsen tilladelser, dagsordener, kontakt til alle styrelser og kommunen,   generel kontakt.
Torben Christiansen, kasserer og fundraiser for projektet. kasserer@kystbatteriet.dk
Tidligere tømrermester Carl-Emil Frederiksen står for de to huse og lavetterne.
Bådebygger, sejlmager mm. Jan T. Sørensen har stor erfaring med at bygge lavetter og raperter til kanoner.
Kanonstøber og maskinfabrikant Gorm Rasmussen står for kanoner og historisk korrekthed.
Jørgen Kok, pensioneret lærer og tidl. formand for Skælskør Bymuseum finder historien om Skælskør Kystbatteri.
Joachim Castenschiold, historisk interesseret godsejer, der ejer området.
Anker Pedersen, skytte og skovmand med praktiske løsninger på stedet.
Arvid Gaardbo, tidligere kystatillerist og formand for kystartilleristforeningen.
Lars Wolthers, kasserer i Skælskør Turisme.
Nu afdøde Arne Hansen, tidligere formand for kystartilleristerne i Skælskør var med til at udvikle ideen om “at gøre noget” til det færdige projekt.
Henrik Falch, journalist, webmaster, medhjælp med arbejdshandsker, fotograf, rundviser, medudvikler af undervisningsmateriale og kontaktperson generelt.

Kontakt
info@kystbatteriet.dk

+45 50 28 43 68

Møde i arbejdsgruppen for at skabe en turistoplevelse omkring Stigsnæs Skanse fra Englandskrigene. Steen Olsen, Torben Christensen, Arne Binderup, Arvid Gårdbo, Gorm, tømrermester Carl-Emil