2020

Stigsnæs Kystbatteri Venneforening

dagsorden og referat fra 2020

Tryk på linket. Dokumenterne bliver åbnet som pdf i nyt faneblad.

30. januar 2020 referat: 30 jan 2020 referat venneforeningsmøde

6. marts 2020 dagsorden: 6 marts 2020 dagsorden venneforening

Aflyst 22. marts 2020 Laugsmøde (generalforsamling):

Det ordinære Laugsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning. Hent beretningen som pdf her 22 marts 2020 formandsberetning 2019_Stigsnæs Kystbatteri Venneforening
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag
5. Budget og fastsættelse af kontingent
6. Arbejdsplan.
7. Valg.
8. Eventuelt.
Forslag til punkt 4 skal være Laugsstyrelsen i hænde senest 2 uger før Laugsmødet.