Kystbefæstninger 1808

Stigsnæs Kystbatteri plantegning. Agersø Sund er til venstre.

Den 24. juni 1808 beordrede Frederik d. 6, at der skulle opføres kystbefæstninger rundt langs alle de indre danske farvande.

Forsvarsværker rundt langs de danske kyster

Hvis de engelske orlogsskibe bare havde nøjedes med at sejle igennem bælterne, var de måske ikke noget problem, men de ødelagde to ting for danskerne.
De forstyrrede postgangen i landet, og de forhindrede sejlads med varer både udenrigshandel og forsyningen til Norge.

Derfor besluttede kong Frederik den 6., at der skulle bygges kystbefæstninger rundt langs de indre danske farvande.
Omtrent 100 blev det til i alt.
Cirka halvdelen på Sjælland med øer.
Stigsnæs Kystbatteri og Agersø havde egentlige forsvarsværker med voldgrave og faste kanoner, mens der på Omø, så vidt vides, ikke blev bygget et egentligt fæstningsanlæg. Omø blev dog udstyret med to kanoner. Nogle kilder siger, at øens skole blev revet ned for at give plads til dem, mens andre kilder nævner andre placeringer.
På Agersø har man for få år siden renoveret voldgravene, bygget et af husene og sat fire kopier af kanoner op for at fortælle om stedets historie.

Udsigten fra Agersø Kystbatteri en sommerdag i 2018.
Foto: Kyst Artilleristen