1935-37

Den første genrejsning og rydning af krat begyndte i 1935 på initiativ af lærer M.A. Ebbsen.