5. august mindre træfning Agersø

Mindre træfning ved Agersø

5 august 1808 Kongelig allernaadigst privilegerte Ribe Stifts Adresse-Avis

At den under Agersø stationerede flotille har den 25. juli angrebet – en sønder fra med frisk bramsejls kuling af sønden vind kommende
– konvoj af nogle og (fyrgetne?) sejlere, ved hvilken befandt sig en fregat og en brig førende svensk flag.
Det lykkedes roflotillen at afskære tre galeaser og en brig som er indbragt til Fyn. Den svenske krigsbrig, som formedelst strømmen ikke kunne krydse sig op, gjorde nogle unyttige skud, men under angrebet lå de engelske krigsskibe i bæltet aldeles ubevægelige, dog sendte de siden deres chalupper og barkasser op efter vores kanonbåde, men så snart de gjorde front, holdt de af.