19. maj Fjenden angriber Egholm

  Fjenden angriber Egholm

Hans Majestæt Kongen har under dags dato ved parolen ladet følgende bekendtgøre:
“Fra generalløjtnant Castenschiold er det os indmeldt, at to stærkt bemandede fjendtlige barkasser gjorde om eftermiddagen den 19. maj jagt på nogle både, som kom fra Korsør og Skælskør med kurs mod Egholm.
Men da bådene kom til denne ø, lod jægerne af det 1. jydske forsvar parat for at forsvare dem. De trak bådene i land i fjendens påsyn og beskød dem således, at han ikke kunne nærme sig. I midlertid var kaptajn v. Guldberg kommet til hjæp fra Omø med to 3-pundige kanoner, som efter nogle skud tvang fjenden til at flygte.
Kaptajn Guldberg melder, at skønt kuglerne fra de fjendtlige barkasser fløj i stor mængde om ørene på hans folk, så viste såvel disse som artilleristerne den iver og uforfærdethed, som tegner brave soldater og fortjener vor tilfredshed.”