24. november Kongelig forordning

Fyens Stifttidende 24. november 1807

Ved kongelig forordning af 14. november 1807 er befalet en ny overordentlig levering til kongelig tjeneste. Af 2 skålpund rug af hver 3. ager og engs hartkorn i Sjælland (degnejord er undtaget) Af den i sin tid tilståede betaling foreflydes yderne 4 rigsdaler per tønde ved afdrag i kongelige skatter.

Tiderne er ved at skifte, og der er brug for at hæve skatterne.