Kanonerne nuværende

Vi vil se kanonerne

Sådan har mange børn plaget deres forældre, når turen er gået herud.

I dag er der tre 12 punds kanoner, som står på reduouten.
De markante farver er det habsburgske kongehus’ farver, og ses også på kanonerne i Aabenraa, Nyborg og Vestindien.

Kanonerne kom hertil under den første renovering i 1936-37, hvor Magleby Sogneråd med lærer M.A. Ebbesen i spidsen fik ryddet krattet og skaffet tre små kanoner.
Det skete med god støtte fra hofjægermester Castenschiold – ikke Joachim, men hans farfar, som fik de fremstillet små lavetter, der lige kunne bære de cirka 300 kilo tunge kanonrør.

Flot så det ud, da anlægget var renoveret i 1936. Postkortet er lånt af Egnshistorisk Arkiv for Skælskør og Omegn.
De begyndte så flot i 1936, men siden forfaldt raperterne og kanonrørene

Vores tre kanoner er støbt tilbage sidst i 1700-tallet og til at skyde med granater
Hvorfor de “forkerte” kanoner kom til at stå her oppe på redouten i 1937, ved vi ikke, men tilbage i 1800-tallet har der ikke været en kanon heroppe.
Redouten var udelukkende en udsigtspost og det sidste sted, man kunne trække sig tilbage og forsvare.
Der er redouter på stort set alle befæstninger.