Juli batalje

Indenlandske efterretninger

28. juli 1809

Kongelig allernaadigst privilegerte Ribe Stifts Adresse-Avis

1809 den 21. juli
I morges ankom en flåde nord fra. Den bestod af to orlogsskibe, to armerede skibe og 30 førselsskibe. De gik med stående vind gennem bæltet syd efter. Det ene orlogsskib blev i bæltet.
Flåden, som den 12. juli kom syd fra, ligger endnu i bæltet. Den er i dag flyttet fra pladsen norden for Sprogø over til Fyns-siden, formodentlig af frygt for vores roflotille.

De to danske Krigsbrigger gik i Dag ud fra Nyborg ned mod Vresen. I Aften sees de til ankers
ved Smørklatten imellem Langeland og Fyen, ½ til 2 mile fra den fjendtlige Flåde.
I Eftermiddag gjorde to fjendtlige, slupper jagt efter en stor båd fra Fyn med passagerer og var den så nær, at dens kugler kunne række, men Kaptajn Gulberg på Agersø fordrev dem med sine Kanoner. Båden kom siden lykkelig hertil.

Korsør den 22. juli
I dag er flåden som har ligget i bæltet sejlet nord på.
Bæltet er for tiden aldeles frit.

Korsør den 23. juli
Ved Romsø skal være blevet fire orlogsskibe tilbage af den bortsejlede flåde.