29 juni Schumacher

1809 29. juni ingeniør løjtnant Schumacher
forsøgte at krydse Storebælt

Fyens Stifsts Kongelige Privilegerede Adresse avis og avertissements tidende følgende beretning:
En fjendtlig brig som i torsdags aftes kom nord fra, fik ordre til at gå tilbage og siden ikke været at se.
Om natten gik de danske kanonbåde ud efter den, men den var ikke at finde.
I dag er en flåde på 70 handelsskibe under eskorte af 2 rangskibe, to fregatter og en brig samt nogle armerede skibe kommet sydfra og er ankret op ved ranskibene i bæltet. Det ene skib fører kontraadmirals flag.
Alle de danske kanonbåde og bombarderprammene er samlet ved Agersø, men i dag blæser det for meget til at indlade sig på en træfning med flåden.
De vil sikkert benytte sig af lejligheden så snart den viser sig.
De mange fjendtlige skibe er i fredags stået ud af bæltet og de ved langeland og agersø bæltet fjendtlige skibe er taget med mod nordsøen.
Det betyder, at overfarten mellem landsdelene i øjeblikket er helt frie.

Om eftermiddagen den 27. juni gik ingeniør løjtnant Schumacher ud fra Korsør med sit store fartøj for at sejle til Nyborg.
Da han var kommet noget udenfor, løjede vinden af og han mistede fart.
Det kunne ses fra de engelske skibe, og straks blev en stor kanonchalup ud efter ham, efter den fulgte to kanonjoller.
Det fik løjtnanten til at vende tilbage mod den sjællandske kyst, hvor han satte sit fartøj fast på grunden, vadede i land og lagde sig med sine mænd på klinten på en måde, så han kunne forsvare sit skib.
De engelske både nærmede sig med kraftige åretag. En engelskmand svang det engelske flag og afgav to skud.
Men den danske løjtnant blev roligt liggende og ventede til fjenden kom nær nok til at hans kugler kunne gøre virkning.
Da han troede fjenden nær nok skød han og mændene mod fjenden, og ramte så to fjendtlige soldater faldt kvæstede ned i bådene. Det fik fjenden til at sejle væk, men det blev set af en anden dansk officer.
Kaptajn Løjtnant Svendsen så det engelske fartøj sejle ind mellem bugten mellem badstuen og Skælskør efter løjtnant Schumacher gik han ud fra Skælskør med fire kanonbåde.
Han halede ind på det engelske fartøj og afgav adskillige skud højt i vejret.
Den ene kanonkugle ramte fokken og et andet storsejlet.
Desværre vendte vinden til fjendens fordel, så chaluppen både kunne bruge sejl og årer.
Så efter to miles intens jagt på fjenden opgav Svendsen forfølgelsen, så han ikke kom for tæt på de større engelske krigsskibe.

En engelsk robåd anno 1809.
Fra udstillingen i Greenwich,
National Maritime Museum
Foto: Kyst Artilleristen 2018