18. august Fjenden angriber

Århus Stifts Tidende tirsdag den 18. august 1812

Til Hans Majestæt Kongen er af den højst kommanderende på Agersø og Omø, major og ridder D’Origny, allerunderdanigst indberettet følgende:

Ved Agersø Bro lå natten til den 12. august danske 40 jagter og galeaser.
Selv om majoren lod patruljere mellem dem hele natten og iagttog alle nødvendige forholdsregler, lykkedes det fjenden, som var gået med seks chalupper syd om Omø, at angribe de danske fartøjer en time før dag.

To armerede fartøjer under månedsløjtnant Jacobsen, samt endnu en armeret båd, blev sendt imod dem, bemandet med matroser og jægere. Men i mørket havde fjenden allerede besat en skonnert og en galease, som han bugserede mod syd.

Forsvaret fra land var vanskeligt, da de danske skibe blot anes. Dog traf et trepundigt kardeskskud langs med siden af en fjendtlig chalup, som forårsagede, at den sank, da mandskabet stimlede til den ene side.

Skonnerten blev beskudt fra Agersø, Helholm og Stigsnæs og forfulgt af løjtnant Jacobsen til langt forbi Helholm.
Skonnerten blev ramt af et bombardement med balkonetkugler og haubitsergranater, som ramponerede dens sejl, men da den burede og tillige havde østlig vind, var det umuligt at nå den.

En engelsk challup. Model udstillet på National Marine Museum, Greenwich. Foto: Kyst Artilleristen

Chaluppen, som sank, er bjærget. Den er på 16 årer og armeret med haubitser, geværer, pistoler med mere.
Den hørte til linjeskibet, Dictator.
En matros svømmede i land og en død matros var drevet i land med en kardæskstump i halsen.
Den fangne matros berettede, at chaluppen var bemandet med en kaptajn, som var brigchef, to officerer og 23 mand.
Så fjenden betalte dyrt for det bytte han gjorde.
Chaluppen har en kugle i masten og mange i skroget.
Af det danske mandskab blev blot en matros såret.
Hans Majestæt har behaget at lade major og ridder d’Origny i særdeleshed og de vedkommende officerer, soldater og matroser tilkendegive sin allernådigste tilfredshed med deres gode forhold ved denne lejlighed.