22. marts 1809 3547 danske krigsfanger

3547 danske krigsfanger

Ikke færre end 3547 danske krigsfanger opholder sig i England,  et for vor stat et betydeligt antal, som endnu med længslens smerter udstrækker deres arme mod deres fædres ? og hvis de savnede fravær afpresser mangen en oldings dybe skuffe, manden en moder og ? bitre tåre.

Fjendtlige skibe ved Korsør

Korsør den 22. marts
2 orlogsskibe, og 2 fregatter som kom nord fra i går er sejlet sydover i dag.
Flåden som lå ved Samsø i dag er sejlet ned øst om Sprogø. Den består af seks orlogsskibe, nogle fregatter og brigger, fire kanonbåde og er henved 100 sejlere i alt.

60 stude brændt på båd

På et skib i bæltet, som man fornylig satte ild i for at forhindre fjenden i at tage det, havde en slagter 60 fede stude, som alle brændte med.