24. juni kanonade over Omø

Kanonade over Omø 24. juni 1808

Både
8. juli 1808 Den Kongelige privilegerede Viborger Samler

 

 

 

og

 

 

 

 

 

 

4. juli 1808 Kongelig allernaadigst privilegerte Ribe Stifts Adresse-Avis
har samme beretning om en kanonade over Omø.

Oberst Bassewitz har indberettet: At den 24. juni, da postsluppen var undervejs fra Langeland til Omø, lettede en i nærheden værende fjendtlig orlogsbrig, satte 2 barkasser ud og gjorde jagt på postsluppen.
Den på Omø tilstedeværende kaptajn Guldberg lod straks to 3-pundige kanoner føre ned til strandkanten, og postsluppen nåede imidlertid øen.
Den engelske brigs kommandør, fortrydelig over, at se sig bedraget i sit håb, kaldte sine barkasser tilbage, sendte en 12-pundig kugle ind til byen. Den fik straks to kugler til svar. To fregatter og endnu samme brig anden gang sejlede derefter ind under landet og gav ligeledes et skarpt skud, som fra landet tilbørligt blev besvaret. Ingen på Omø kom til skade.

Ribe Stifts Adresse-Avis skriver også en anden notits af lokal interesse:

Endnu en begivenhed med lokal tilsnit er at læse i samme udgave af Kongelig allernaadigst privilegerte Ribe Stifts Adresse-Avis:
Generalløjtnant v. Castenschiold har indmeldt, at seks af vores kanonbåde, som var afgået fra Køge og sydefter, blev ved Mandehoved i går morges angrebet af en engelsk orlogsmand. Kanonaden varede en temmelig tid, hvorpå fjenden gik til søs og forlod bådene, som fortsatte deres vej.
En af disse blev lidt beskadiget, men vi havde ved denne kanonade hverken døde eller sårede.

(Mandehoved ligger ved spidsen af Stevns.)