1815

I efterkrigsårene var Danmark i gang med at komme sig over de mange år med restriktioner og i fuld gang med at genopbygge så meget som økonomien tillod.