12. juli 28 danske kanonbåde samlet ved Halsskov

28 danske kanonbåde ved Halsskov

Korsør den 12. juli:
Flåden som lå under Halsskov lettede i morges, men måtte hurtigt ankre igen midt i Storebælt. Fordi vnd og strøm var imod.
28 danske kanonbåde var forsamlet i nat ved Halsskov. De tre tre fjendtlige kanonbåde og nogle barkasser nærmede sig, og under hurraråb afleverede nogle skud. De flygtede såsnart vores både gjorde mine til at forfølge.
Den hele roflotillie fulgte baefter den fjendtlige flåde og gik til Agesø, da denne ankrede.
Klokken 6 om aftenen lettede flåden igen og gik gennem bæltet mod syd.
På samme tid den aften, som flåden nordfra passerede bæltet, ankom syd fra en flåde på omtrent 100 sejlere. Blandt dem var nogle rangskibe og nogle brigger.
De kan ikke stedfæstes nøjagtigt, da de er ankret op under Fyn.

Korsør den 13. juli
Flåden, som i aftes ankom sydfra, er uden tvivl svensk at dømme ud fra skibenes bygning og fordi en del fører svensk flag.
Skibene har lagt sig mellem Langeland og Omø formentlig af frygt for kanonbådene.
Den bortsejlede flåde har efterladt nogle rangskibe, et af dem fører kontraadminrals flag.
For at sikre, at skibe der går norden om Femern, ikke tages af fjendtlige krydsere, er det blevet foranstaltet, at der rejses master med signalflag, der hejses, når der ikke er fjender i sigte.